§ 1 - Postanowienia ogólne

Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści sie na stronie internetowej pod adresem

www.stopnieboczne.pl

Właścicielem sklepu internetowego znajdującym się pod adresem stopnieboczne.pl jest:


Chromemaster Sp. z o.o.

Bagienice 7

11-700 Mrągowo

NIP: 742-208-93-97

EU VAT nr: PL7422281858

zwanym dalej Sprzedającym.

Adres magazynu oraz biura handlowego (adres ułatwiający odnalezienie siedziby):
ul. Przyrodników 1H, 80-298 Gdańsk.
(adres księgowy): ul. Słoneczna 3A, 80-297 Rębiechowo
Adres księgowy oraz adres ułatwiający odnalezienie siedziby jest tym samym miejscem.

Wszelką korespondencję, zwroty oraz reklamacje proszę kierować pod adres magazynu:
ul. Przyrodników 1H, 80-298 Gdańsk.

Więcej informacji odnośnie danych rejestrowych przedsiębiorstwa można znaleźć w rejestrze CEIDG (www.firma.gov.pl)

§ 2 - Składanie zamówień i rejestracja Klienta

1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego.

2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem stopnieboczne.pl drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.

3. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym stopnieboczne.pl

5. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym stopnieboczne.pl

6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

7. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać podziału zamówienia a dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem zamówienia. Wybór powyższych opcji nastąpi po uprzednim uzgodnieniu Sprzedającego z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

8. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego stopnieboczne.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

10. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy gdzie Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu Dostawy.

11. Całkowita cena wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej stopnieboczne.pl sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

12. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.

13. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.

14. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.

15. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient obowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego stopnieboczne.pl

16. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.

17. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.

18. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.

19. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.

20. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.

21. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.

22. Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail gdzie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta" gdzie znajdować się będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian podanych wcześniej podczas rejestracji.

§ 3 - Płatność za złożone zamówienie

1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:

- przelew bankowy na rachunek konta bankowego Sprzedającego (wysyłka zamówionego towaru nastąpi w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego,

- gotówką za pobraniem (wysyłka zamówionego towaru nastąpi po zakończeniu całego procesu składania zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym Sprzedającego),

- odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedającego.

- płatność internetowa systemem DotPay

2. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.

§ 4 - Realizacja złożonych zamówień

1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdzie otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia, wyboru sposobu wysyłki. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na fakturze VAT.

2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.

2. W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia (jeśli dokonano wpłaty z góry) zwrot kwoty przez Sprzedającego nastąpi niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni liczone od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.

3. Zamówione towary przez Klienta są dostarczane za pośrednictwem firmy wysyłkowej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

4. W momencie wysyłki towaru przez Sprzedającego, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

5. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.

6. W razie uszkodzenia czy też stwierdzenia ubytku przesyłki, Klient ma prawo wymagać od pracownika Dostawcy spisania stosownego protokołu. Szczegóły informacyjnie odnośnie sposobu wypełnienia takiego formularza można znaleźć na stronach informacyjnych sklepu.

7. Sprzedający wraz z przesyłką i zgodnie z wolą Klienta dołączy paragon fiskalny lub fakturę VAT dotyczącą dostarczanych towarów.

8. W przypadku nie odebrania przez Klienta wcześniej zamówionych towarów i zwrotnego odesłania do sklepu internetowego, Sprzedający skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail celem ustalenia szczegółów z Klientem - terminu jak i kosztów dostawy.

Zamówienie złożone w sklepie internetowym stopnieboczne.pl jest zamówieniem wiążącym obie strony i w przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionych towarów jest on zobowiązany ponieść związane z tym koszty. Sprzedający obciąży Kupującego realnymi kosztami nie większymi od tych rzeczywiście poniesionych.

9. W przypadku towarów narażonych na uszkodzenia, towarów o dużych gabarytach, dłużycy lub towarów o dużej wartości wysyłka jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich UPS lub GLS bądź w przypadku towarów wielkogabarytowych innych firm spedycyjnych (Kupujący zostanie poinformowany wcześniej o sposobie nadania towaru).

10. Opłaty za wysyłkę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS naliczane są według cennika (podane ceny brutto, zawierają 23% VAT):

0kg - 10kg: 16zł przy wpłacie na konto
11kg - 20kg: 18zł przy wpłacie na konto
21kg - 30kg: 20zł przy wpłacie na konto
31kg - 40kg: 25zł przy wpłacie na konto
41kg – 80kg: 45zł przy wpłacie na konto

Powyżej 80kg oraz w przypadku wysyłki towaru na palecie euro: 120zł / paleta


Opcja zapłaty przy odbiorze towaru wynosi (niezależnie od wagi): 6zł

Opłaty za przesyłki zagraniczne są zależne od kraju przeznaczenia.

Opłaty zamieszczone w tabeli poniżej nie zawierają podatku VAT.

Destination country
up to 5kg
up to 10kg
Czech Republic
50 PLN / 13,50 EUR
54 PLN / 14,50 EUR
Germany
54 PLN / 14,50 EUR
54 PLN / 14,50 EUR
Great Britain
80 PLN / 21,50 EUR
83 PLN / 22,30 EUR
Hungary
50 PLN / 13,50 EUR
54 PLN / 14,50 EUR
Lithuania
50 PLN / 13,50 EUR
54 PLN / 14,50 EUR
Slovakia
50 PLN / 13,50 EUR
54 PLN / 14,50 EUR
Austria
62 PLN / 16,50 EUR
65 PLN / 17,50 EUR
Belgium
55 PLN / 14,80 EUR
59 PLN / 16 EUR
Bulgaria
186 PLN / 50 EUR
315 PLN / 85,20 EUR
Cyprus (EU)
173 PLN / 47 EUR
305 PLN / 82,40 EUR
Danmark
55 PLN / 14,80 EUR
59 PLN / 16 EUR
Estonia
78 PLN / 21 EUR
81 PLN / 21,90 EUR
Finland
109 PLN / 29,50 EUR
116 PLN / 31,35 EUR
France I (continent)
80 PLN / 21,50 EUR
83 PLN / 22,30 EUR
France II (Corsica)
170 PLN / 46 EUR
179 PLN / 48,40 EUR
Greece I (Athens, Pireneus)
172 PLN / 46,50 EUR
301 PLN / 81,40 EUR
Greece II (rest of country)
193 PLN / 52 EUR
324 PLN / 87,60 EUR
Ireland
105 PLN / 28,40 EUR
107 PLN / 28,90 EUR
Italy
80 PLN / 21,50 EUR
83 PLN / 22,30 EUR
Lichtenstain
57 PLN / 15,40 EUR
60 PLN / 16,20 EUR
Latvia
65 PLN / 17,50 EUR
68 PLN / 18,30 EUR
Maltha
197 PLN / 53,20 EUR
302 PLN / 81,60 EUR
Netherlands
55 PLN / 14,80 EUR
59 PLN / 16 EUR
Norway
149 PLN / 40,30 EUR
152 PLN / 41,10 EUR
Portugal I (continent)
123 PLN / 33,20 EUR
127 PLN / 34,30 EUR
Portugal II (Azors, Madera)
247 PLN / 66,80 EUR
336 PLN / 90,80 EUR
Romania
72 PLN / 19,50 EUR
74 PLN / 20 EUR
San Marino
80 PLN / 21,50 EUR
83 PLN / 22,30 EUR
Spain I (continent)
107 PLN / 28,90 EUR
110 PLN / 29,70 PLN
Spain II (Baleary)
278 PLN / 75,10 EUR
308 PLN / 83,25 EUR
Spain III (Canary Islands, Melilla, Ceuta)
450 PLN / 122 EUR
460 PLN / 124,30 EUR
Sweden
94 PLN / 25,40 EUR
96PLN / 26 EUR
Switzerland
59 PLN / 16 EUR
62 PLN / 16,80 EUR
Turkey
185 PLN / 50 EUR
297 PLN / 80,30 EUR


§ 5 - Reklamacje

1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego stopnieboczne.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.

2. Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@chromemaster.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (np. zdjęcia pokazujące że towar nie pasuje bądź że są z nim inne problemy).

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

8. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z zawartą z Klientem umową, które zostało stwierdzone przez Klienta przed upływem 2 lat od momentu dostawy towaru. Klient w takim przypadku zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności z zawartą umową w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.

§ 6 - Rezygnacja z zamówienia i zwrot należności pieniężnych

1. W przypadku gdy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany przez Sprzedającego, Klient może zrezygnować z całości lub części zamówienia o czym powiadomi Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.

2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Konsument ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie stopnieboczne.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

3. W momencie rezygnacji z zakupu, odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją jako niezawartą a Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Zwracany towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym a wysłany na adres Sprzedającego (adres magazynu podany na początku niniejszego regulaminu).

5. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta i zapłaconego z góry przed wysyłką, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.

6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający dokona zwrotu należności pieniężnych w terminie 14 dni.

7. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za towar "z góry", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta natomiast w przypadku zapłaty za towar "za pobraniem" lub przy "odbiorze osobistym", Sprzedający dokonuje zwrotu należności pieniężnych na rachunek bankowy Klienta po wcześniejszym ustaleniu z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

8. W przypadku dokonywania zwrotu należności pieniężnych na konto bankowe Klienta gdzie po uprzednim kontakcie z Klientem nie przekaże Sprzedającemu wymaganych danych do zrealizowania przelewu bankowego lub są one błędne, Sprzedawca wówczas nie ponosi odpowiedzialności za brak czy opóźnienie zwrotu.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

10. Sprzedający zwraca koszty dostarczenia towaru Kupującemu. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (tj. podmiot prowadzący stopnieboczne.pl), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:

 • o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

13. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 7 - Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem stopnieboczne.pl świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobą trzecim a w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.

5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego.

6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

§ 8 - Dane osobowe i pliki "Cookies"

1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sprzedający.

2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.

3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.

6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.


7 .Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego.

8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

9.Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu.

10.Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

11.Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

§ 9 - Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem stopnieboczne.pl.

2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedającego za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.